Vi utbildar inom de flesta branscher och erbjuder ett brett utbud av hög kvalitet på undervisning och lärande.

VEM KAN SÖKA TILL ERA UTBILDNINGAR ?

Alla är välkomna. Vi skiljer inte på kön , religion eller andra faktorer. Men , eftersom utbildningen kostar pengar för den enskilde eller företaget så är vi noga med att man skall förstå och kunna tillgodogöra sig utbildningen.

JAG VILL BLI VÄKTARE. VILKA KRAV HAR NI SOM UTBILDNINGSFÖRETAG ?

Då våra utbildningar är kopplade till en kostnad är det viktigt för oss att ta reda på om Du som elev kan tillgodogöra dig utbildningen. I vår policy ingår att varje elev skall lämna skolan med bra teoretiska och praktiska kunskaper. Du blir därför kallad till en intervju där vi bildar oss en uppfattning om huruvida Du kan tillgodogöra dig utbildningen.

DET LÄR FINNAS MYNDIGHETSKRAV FÖR ATT SÖKA SOM VÄKTARE ?

Det är riktigt . Det finns krav i botten och dessa följer vi fullt ut. Kraven är reglerade i PMFS 2017:10 FAP 573-1 , 4 kapitlet § 1 – 4. Detta kan Du Googla och läsa i detalj. Kort kan jag förklara här : Du skall ha fyllt 18 år. Laglydig och drogfri. Kunna tala och skriva Svenska på ett begripligt sätt. Du skall ha varit bosatt i Sverige under minst 5 år. Du skall ha Gymnasiekompetens med lägst betyget E eller motsvarande i äldre betygssystem.

DET LÄR FINNAS PRAXIS I BRANSCHEN. VAD BETYDER DET ?

Branschen har ställt upp ett antal kriterier för anställning. Man skall vara noggrann och punktlig. Detta för att man många gånger hanterar tredje mans egendom och för att man skall vara på plats vid speciella tider. Sak samma då man skall avlösa kollegan som arbetat tolv timmar. Du skall ha en god servicekänsla. Du är många gånger kundens ansikte utåt och den första besökaren möter. Du måste tåla stress. Att ha många bollar i luften och ändå behålla lugnet. Ett stabilt psyke. Du kan bli utsatt för traumatiska händelser som gör att om man är i obalans har man svårt att reda ut saker och ting. Du får inte ha samarbetssvårigheter. Du måste med andra ord kunna arbeta med alla och respektera dina medmänniskor.

FINNS DET NÅGOT SOM ÄR MERITERANDE ?

Att inneha körkort och ha god körvana samt att kunna orientera sig i trafiken är ett plus. Har Du sedan arbetat i ett närbesläktat yrke eller i ett yrke där Du kan överföra dina kunskaper till väktardelen så är det ett plus. En annan faktor är en väl genomförd militärtjänst. Här har man oftast en mycket bra kunskap  , medvetet eller omedvetet , med sig ut i förvärvslivet. Alltså även detta ett plus.

JAG ÄR OROLIG FÖR SJÄLVSKYDDSTRÄNINGEN .

Du behöver inte vara orolig. Vi har i våra ögon en av Sveriges bästa självskyddutbildare knuten till oss. Han kommer att genomföra såväl den praktiska delen som den teoretiska konflikthanteringen på ett pedagogiskt och trevligt sätt. Du kan vara helt lugn.

HUR STOR ÄR SANNOLIKHETEN ATT JAG FÅR JOBB SOM VÄKTARE EFTER UTBILDNINGEN ?

Efterfrågan på bra väktarpersonal har alltid varit stor i branschen. Den har också en tydligt stigande kurva. Men det beror mycket på den egna motivationen och drivkraften. Vår utbildning är 11 dagar , inte 9 som många andra. Vi kraftsamlar på den praktiska biten de två sista dagarna. Om Du genomför kursens teoretiska och praktiska del med goda kunskaper ökar din möjlighet att få arbete. Du blir mer attraktiv för bevakningsbranschen. Att vi sedan efter våra 45 år i branschen har goda förbindelser gör inte saken sämre för din del. Ser vi att du är ett bra väktarämne kommer vi naturligtvis att lägga ett gott ord för dig på rätt ställe.

JAG ARBETAR INOM DETALJHANDELN. ÄR ER UTBILDNING I HOT OCH VÅLD ANPASSAD FÖR OSS ?

Absolut ! Jag skulle vilja påstå att den är skräddarsydd för Er. Vi går igenom olika scenario , lagtexter , tekniska hjälpmedel med mera. Vi har all samlad kunskap under 45 års aktiv tjänst ute i förvärvslivet vilken vi omsatt i denna utbildning. Jag kan utlova att Du blir nöjd och kommer att lämna utbildningen med många och goda aha upplevelser.

NI HAR EL UTBILDNING. VAD INNEBÄR DENNA ?

Du som arbetar som väktare , fastighetsskötare eller på något vis är i behov av kunskap för att kunna och få lov att göra vissa åtgärder i det elektriska systemet kan genomgå en för ändamålet utformad utbildning. Vill Du i stället utbilda Dig fullt ut till elektriker så har våra lärare full kompetens och behörighet att utföra detta.

Kontakta Utbildningsakademin Skåne AB

Det går också bra att ringa oss på +46 79 334 58 60

.