Vi utbildar inom de flesta branscher och erbjuder ett brett utbud av hög kvalitet på undervisning och lärande.

VÄKTARGRUNDUTBILDNING VU 1

Väktargrundutbildningen syftar till att Du som väktare skall få en så heltäckande utbildning som möjligt. Detta innebär att du inte skall gå de traditionella 9 dagarna utan 11 dagar. Varför lägger vi då till ytterligare två dagar ?  Jo , att komma ut på fältet utan att ha så mycket praktisk kunskap som möjligt gör att du många gånger kommer att stå inför problem som lätt skulle kunna lösas med rätt kunskap. Den kommer du att få av oss och till samma pris som traditionell utbildning. Detta kommer att göra att du blir mer attraktiv för väktarbolagen. Vad är det då som ingår i vår väktargrund-utbildning ?  Jo följande :

 • Bevakningsföretagens regler för att få bedriva verksamheten
 • Bevakningsjuridik
 • Arbetsmiljö samt information om facklig verksamhet
 • Bevakningstjänst
 • Etik och moral i bevakningstjänst
 • Olaga diskriminering och beteende i yrkesrollen
 • Bevakningens tekniska hjälpmedel
 • Akutsjukvård samt brandinformation
 • Självskydd samt konflikthantering. Här ingår även information om handfängsel.

OVANSTÅENDE INNEFATTAR CA 90 TIMMAR under 9 dagar

UTÖKAD KURSTID INNEFATTAR CA 16 TIMMAR UNDER 2 DAGAR

Inbrottslarm , brandlarm , Passerkontroll , CCTV. Teoretisk genomgång , uppbyggnader , funktioner , felsökning mm. Praktiska övningar.

Fastighetsjoursärenden. Teoretisk genomgång. Vad kan du ställas inför ? Hur skall du felsöka , vad får du och vad kan du göra ? VVS och El-lära. Praktiska övningar.

Parkeringsövervakning. Parkeringsövervakning på tomtmark. Hur gör man ? Hur fungerar de tekniska hjälpmedlen. Skyltning. Vad händer efter att du utfärdat kontrollavgiften ?

Vi avslutar med ett kompetensprov.

Pris: 9000:- inkl. moms

Utbildningsakademin Skåne

Utbildningsakademin ägnar sig åt spetskompetens inom undervisning och lärande samt att utveckla medarbetare inom många discipliner med målsättning att detta skall göra skillnad nationellt.

 • Nationell fokus – Våra elever kommer från hela landet
 • Vi uppmuntrar lärande och tillväxt – Vi skapar kunskap
 • Människor inte vinstsyfte – Utbildning är en rättighet inte ett privilegium

UTBILDNINGAR

Utbildningen är till för Dig som vill söka arbete inom bevakningsbranschen. Vi utbildar Dig i det grundläggande inom yrket såväl teoretiskt som praktiskt. Under fliken utbildningar kan Du läsa vad som ingår i utbildningen.

Utbildningen i fastighetsjour vänder sig i första hand till Dig som tjänstgör i ett bevakningsföretag och där skall utföra fastighetsjoursärenden som en del i ditt arbete. Under fliken fastighetsjour kan du läsa vad som ingår i utbildningen.

Utbildningen i hot och våld vänder sig i huvudsak till personer som arbetar i utsatt miljö där risken för såväl verbalt som fysiskt hot kan förekomma. Under fliken Hot och våld kan Du läsa vad som ingår i utbildningen.

Utbildningen är till för alla som utför arbeten på och i anslutning till spårbunden miljö. Utbildningen kommer att kunna bokas under hösten 2020.

Utbildningen vänder sig till alla som i sitt arbete kommer i kontakt med inbrottslarmanläggningar , brandlarmsanläggningar , passagekontrollanläggningar mm. Under fliken inbrottslarm brandlarm kan Du läsa vad som ingår i utbildningen.

Utbildningen vänder sig till Dig som skall kunna genomföra enklare insatser i el utrustningen på arbetsplatserna eller i ditt arbete med fastighetsjour etc. Under fliken El lära kan Du läsa vad som ingår i utbildningen.

Utbildningen vänder sig i huvudsak till Dig som skall medverka vid en utrymning av ex. en galleria , varuhus etc. Under fliken teoretisk utrymningsutbildning kan Du läsa vad som ingår i utbildningen.

Utbildningen vänder sig i huvudsak till Dig som i ditt arbete kan utfärda kontrollavgifter på privat mark. Under fliken parkeringsövervakning tomtmark kan Du läsa vad som ingår i utbildningen.

Kontakta Utbildningsakademin Skåne AB

Det går också bra att ringa oss på +46 79 334 58 60

.