Vi utbildar inom de flesta branscher och erbjuder ett brett utbud av hög kvalitet på undervisning och lärande.

Trygghetsvärdar

Målet med utbildningen är att Trygghetsvärdarna skall erhålla kunskaper som ligger i paritet med Väktargrundutbildning. Vi kommer att fokusera mycket på konflikthantering , etik och moral samt det egna uppträdandet och beteendet. Teori varvas med praktiska övningar och rollspel.

Innehållet i utbildningen:

 • Bevakningsjuridik
 • Etik och Moral
 • Olaga diskriminering
 • Konflikthantering och självskydd
 • Arbetsmiljö
 • Tekniska hjälpmedel vid bevakning
 • Brand
 • Akutsjukvård
 • Parkeringsövervakning tomtmark
 • Rondering och larmutryckning
 • Praktisk felsökning och åtgärd av larmanläggningar och annan teknik
 • Praktiskt och teoretiskt prov.

Vid rollspel och praktiska övningar är det personliga engagemanget viktigt. Utvärdering kommer att ske efter varje utbildningsmoment. Vid godkänd kurs utdelas skriftligt utbildningsbevis.
Totalt ca 30 lektionstimmar

Pris: 4800:- inkl moms

Utbildningsakademin Skåne

Utbildningsakademin ägnar sig åt spetskompetens inom undervisning och lärande samt att utveckla medarbetare inom många discipliner med målsättning att detta skall göra skillnad nationellt.

 • Nationell fokus – Våra elever kommer från hela landet
 • Vi uppmuntrar lärande och tillväxt – Vi skapar kunskap
 • Människor inte vinstsyfte – Utbildning är en rättighet inte ett privilegium

UTBILDNINGAR

Utbildningen är till för Dig som vill söka arbete inom bevakningsbranschen. Vi utbildar Dig i det grundläggande inom yrket såväl teoretiskt som praktiskt. Under fliken utbildningar kan Du läsa vad som ingår i utbildningen.

Utbildningen i fastighetsjour vänder sig i första hand till Dig som tjänstgör i ett bevakningsföretag och där skall utföra fastighetsjoursärenden som en del i ditt arbete. Under fliken fastighetsjour kan du läsa vad som ingår i utbildningen.

Utbildningen i hot och våld vänder sig i huvudsak till personer som arbetar i utsatt miljö där risken för såväl verbalt som fysiskt hot kan förekomma. Under fliken Hot och våld kan Du läsa vad som ingår i utbildningen.

Utbildningen är till för alla som utför arbeten på och i anslutning till spårbunden miljö. Utbildningen kommer att kunna bokas under hösten 2020.

Utbildningen vänder sig till alla som i sitt arbete kommer i kontakt med inbrottslarmanläggningar , brandlarmsanläggningar , passagekontrollanläggningar mm. Under fliken inbrottslarm brandlarm kan Du läsa vad som ingår i utbildningen.

Utbildningen vänder sig till Dig som skall kunna genomföra enklare insatser i el utrustningen på arbetsplatserna eller i ditt arbete med fastighetsjour etc. Under fliken El lära kan Du läsa vad som ingår i utbildningen.

Utbildningen vänder sig i huvudsak till Dig som skall medverka vid en utrymning av ex. en galleria , varuhus etc. Under fliken teoretisk utrymningsutbildning kan Du läsa vad som ingår i utbildningen.

Utbildningen vänder sig i huvudsak till Dig som i ditt arbete kan utfärda kontrollavgifter på privat mark. Under fliken parkeringsövervakning tomtmark kan Du läsa vad som ingår i utbildningen.

Kontakta Utbildningsakademin Skåne AB

Det går också bra att ringa oss på +46 79 334 58 60

.