Vi utbildar inom de flesta branscher och erbjuder ett brett utbud av hög kvalitet på undervisning och lärande.

Om Utbildningsakademin

Utbildningsakademin är ett nystartat läroinstitut lokaliserat nere i Malmö.
Vi är auktoriserade av Länsstyrelsen för att genomföra utbildningar för blivande väktare mm.

Efter att ha arbetat inom bevakningsbranschen i drygt 45 år och där man då sett och hört det mesta beslöt vi oss för att starta upp och vara behjälpliga att få ut ett bra väktarmaterial på fältet. Vem är då vi som står bakom detta ?  Jo , vi är två entusiaster inom säkerhet som verkat i alla de funktioner som finns i branschen.

Från att ha arbetat som väktare har karriärerna gått bland annat via ordningsvakt , värdetransportör , gruppledare , arbetsledare , marknadschef till platschef och regionchef. Våra utbildningar spänner över teknisk utbildning för inbrott , brand och CCTV , Hot och Våld , konflikthantering etc. etc.
Vidare är vår utbildning den långa vägen till säkerhetschef vid Stockholms Universitet. Vi tar hjälp av ytterligare specialister när det gäller bland annat självskydd och konflikthantering där vi knutit till oss den som i våra ögon är branschens absolut bästa. Brand , sjukvård etc genomförs av mycket kvalificerad personal som tom. varit ansvarig för totalsäkerheten vid internationella kryssningsfartyg.

“Jag hälsar Er välkomna till oss. Vi skall se till att Ni trivs och får en bra utbildningsgrund att stå på.”


Bo Brinck, CEO
Kontakta oss

På elsidan använder vi oss av El akademins  huvudutbildare med massor av år i den branschen och som innehar alla de certifikat som finns i den verksamheten. De delar som ytterligare faller inom ramen för fastighetsjour och då närmst VVS biten hanteras av professionell personal från den branschen. Nu är det ju så att vi har många fler strängar på vår lyra. Vi genomför även utbildningar i olika former för andra branscher såsom detaljhandel , industri , spårbunden miljö mfl.

Vi varvar teori med praktik för att få till en så heltäckande utbildning som möjligt. Vad är då målsättningen med vår satsning. Jo , när det gäller väktarbiten kommer vi att lägga till ytterligare dagar till den traditionella utbildningen där vi går på djupet med den praktiska delen. Vi kommer inte att släppa ut någon som inte själv fått arbeta praktiskt med felsökning och hantering, lärt sig skyddstäcka praktiskt , felsöka strömlösa fastigheter på rätt sätt , åtgärda kalla eller rinnande element mm. Vi kommer att dela med oss av all vår erfarenhet som vi samlat på oss genom åren och efter bästa förmåga överföra detta på våra väktarelever och övriga kursdeltagare.

Vi hälsar Er alla välkomna till oss på Utbildningsakademin och hoppas att Ni skall trivas med oss och våra medarbetare. Vi kommer att göra vårt yttersta för att Ni skall gå ut på marknaden och vara en attraktiv medarbetare när Ni söker jobb och även en väl skolad medarbetare som redan är inne i arbetslivet.

“Jag ser fram emot att få träffa Er här hos oss i Skåne.”


Leif Roth, Principal
Kontakta oss

Vår leverantör av säkerhetsutrustning
Best Buy Sweden AB

Vår leverantör av larmcentralstjänster

Security Assistans AB

Vår leverantör av specialtjänster

Watson Detective Dogs AB

Vi följer Folkhälsomyndigheternas rekommendationer

Kontakta Utbildningsakademin Skåne AB

Det går också bra att ringa oss på +46 79 334 58 60

.