På grund av lärarbrist i Coronatider har vi varit tvungna att flytta vår senaste VU 1 utbildning.

Men , nu är vi igång igen. Vi planerar start den 1 / 11 klockan 09.00. Gå in på hemsidan under

fliken ”Kontakt ” och anmäl Dig till kursen. Det är viktigt att Du gör detta i god tid så att vi kan

registrera Dig på alla nödvändiga platser.

Välkommen !

Med vänlig hälsning

Bo Brinck / CEO

På kursen den 26 /4 har vi en inbjuden föreläsare från Watson Detectiv Dogs .
Föreläser om narkotika samt avsök av narkotika och vapen.

Nu ingår även expanderbar batong i vår Väktargrundutbildning VU 1 och till samma pris.

Kontakta oss om du har några frågor om föreläsningarna eller om du vill föreläsa hos oss.

  Namn *
  E-post

  Ämne

  Meddelande

  Utbildningsakademin Skåne

  Utbildningsakademin ägnar sig åt spetskompetens inom undervisning och lärande samt att utveckla medarbetare inom många discipliner med målsättning att detta skall göra skillnad nationellt.

  • Nationell fokus – Våra elever kommer från hela landet
  • Vi uppmuntrar lärande och tillväxt – Vi skapar kunskap
  • Människor inte vinstsyfte – Utbildning är en rättighet inte ett privilegium

  UTBILDNINGAR

  Utbildningen är till för Dig som vill söka arbete inom bevakningsbranschen. Vi utbildar Dig i det grundläggande inom yrket såväl teoretiskt som praktiskt. Under fliken utbildningar kan Du läsa vad som ingår i utbildningen.

  Utbildningen i fastighetsjour vänder sig i första hand till Dig som tjänstgör i ett bevakningsföretag och där skall utföra fastighetsjoursärenden som en del i ditt arbete. Under fliken fastighetsjour kan du läsa vad som ingår i utbildningen.

  Utbildningen i hot och våld vänder sig i huvudsak till personer som arbetar i utsatt miljö där risken för såväl verbalt som fysiskt hot kan förekomma. Under fliken Hot och våld kan Du läsa vad som ingår i utbildningen.

  Utbildningen är till för alla som utför arbeten på och i anslutning till spårbunden miljö. Utbildningen kommer att kunna bokas under hösten 2020.

  Utbildningen vänder sig till alla som i sitt arbete kommer i kontakt med inbrottslarmanläggningar , brandlarmsanläggningar , passagekontrollanläggningar mm. Under fliken inbrottslarm brandlarm kan Du läsa vad som ingår i utbildningen.

  Utbildningen vänder sig till Dig som skall kunna genomföra enklare insatser i el utrustningen på arbetsplatserna eller i ditt arbete med fastighetsjour etc. Under fliken El lära kan Du läsa vad som ingår i utbildningen.

  Utbildningen vänder sig i huvudsak till Dig som skall medverka vid en utrymning av ex. en galleria , varuhus etc. Under fliken teoretisk utrymningsutbildning kan Du läsa vad som ingår i utbildningen.

  Utbildningen vänder sig i huvudsak till Dig som i ditt arbete kan utfärda kontrollavgifter på privat mark. Under fliken parkeringsövervakning tomtmark kan Du läsa vad som ingår i utbildningen.

  Kontakta Utbildningsakademin Skåne AB

  Det går också bra att ringa oss på +46 79 334 58 60

  .