Vi utbildar inom de flesta branscher och erbjuder ett brett utbud av hög kvalitet på undervisning och lärande.

Larmcentral

Målet med utbildningen är att operatören skall ha kunskap om och förståelse för ansvaret med att sitta i larmcentral samt ha förmåga att ge personal på fältet support genom att på korrekt sätt hantera och förstå den tekniska utrustningen och uppfylla de förväntningar och krav som arbetsgivare och uppdragsgivare sätter upp.

Innehåll i utbildningen :

 • Grundkrav för operatör
 • Kännedom om arbetsområdet geografiskt
 • Krav och förväntningar på operatören
 • Vad säger larmlagen
 • Vad säger kameralagen
 • Vad säger GDPR
 • Vilka larm genereras
 • Genomgång av larmkategorier
 • Larmets färdväg
 • Hantering av de olika larmkategorierna
 • Bombhot
 • Press och allmänhet
 • Teoretisk och praktisk genomgång teknik
 • Skriftligt och praktiskt prov

Utbildningsmomenten kräver engagemang och utvärdering kommer att ske efter varje moment. Vid godkänd kurs kommer utbildningsbevis att utfärdas.
Totalt ca 30 lektionstimmar

Pris: 4800:-

Utbildningsakademin Skåne

Utbildningsakademin ägnar sig åt spetskompetens inom undervisning och lärande samt att utveckla medarbetare inom många discipliner med målsättning att detta skall göra skillnad nationellt.

 • Nationell fokus – Våra elever kommer från hela landet
 • Vi uppmuntrar lärande och tillväxt – Vi skapar kunskap
 • Människor inte vinstsyfte – Utbildning är en rättighet inte ett privilegium

UTBILDNINGAR

Utbildningen är till för Dig som vill söka arbete inom bevakningsbranschen. Vi utbildar Dig i det grundläggande inom yrket såväl teoretiskt som praktiskt. Under fliken utbildningar kan Du läsa vad som ingår i utbildningen.

Utbildningen i fastighetsjour vänder sig i första hand till Dig som tjänstgör i ett bevakningsföretag och där skall utföra fastighetsjoursärenden som en del i ditt arbete. Under fliken fastighetsjour kan du läsa vad som ingår i utbildningen.

Utbildningen i hot och våld vänder sig i huvudsak till personer som arbetar i utsatt miljö där risken för såväl verbalt som fysiskt hot kan förekomma. Under fliken Hot och våld kan Du läsa vad som ingår i utbildningen.

Utbildningen är till för alla som utför arbeten på och i anslutning till spårbunden miljö. Utbildningen kommer att kunna bokas under hösten 2020.

Utbildningen vänder sig till alla som i sitt arbete kommer i kontakt med inbrottslarmanläggningar , brandlarmsanläggningar , passagekontrollanläggningar mm. Under fliken inbrottslarm brandlarm kan Du läsa vad som ingår i utbildningen.

Utbildningen vänder sig till Dig som skall kunna genomföra enklare insatser i el utrustningen på arbetsplatserna eller i ditt arbete med fastighetsjour etc. Under fliken El lära kan Du läsa vad som ingår i utbildningen.

Utbildningen vänder sig i huvudsak till Dig som skall medverka vid en utrymning av ex. en galleria , varuhus etc. Under fliken teoretisk utrymningsutbildning kan Du läsa vad som ingår i utbildningen.

Utbildningen vänder sig i huvudsak till Dig som i ditt arbete kan utfärda kontrollavgifter på privat mark. Under fliken parkeringsövervakning tomtmark kan Du läsa vad som ingår i utbildningen.

Kontakta Utbildningsakademin Skåne AB

Det går också bra att ringa oss på +46 79 334 58 60

.