Vi utbildar inom de flesta branscher och erbjuder ett brett utbud av hög kvalitet på undervisning och lärande.

HOT OCH VÅLD OCH SÄKERHETSTÄNKANDE I ARBETSLIVET

Att drabbas av hot och våld och extraordinära situationer i sin vardag blir allt mer vanligt. För att kunna hantera detta krävs att man är förberedd så långt det är möjligt så att man inte blir överraskad då man står inför fullbordat faktum.

Denna utbildning syftar till att Du skall ha inblick i vilka situationer Du kan ställas inför , hur Du skall kunna hantera dessa akut samt hur man kan förebygga inför framtiden.

I utbildningen kommer vi att behandla följande :

 • Hur bör , kan och får jag agera och vilka hjälpmedel har jag?
 • Förebyggande arbete
 • Hur bemöter man hot och våld ?
 • Hur analyserar man i efterhand och drar nytta av detta ?
 • Vilka skyldigheter har man som arbetsgivare och anställd enligt AFS 1993 : 2 ?
 • Hur definierar man hot och våld i laglig mening ?
 • Vad kan vi göra för att förebygga ?
 • Hur är kopplingen människa – organisation – säkerhetspersonal
 • Teknik – inbrottslarm – brandlarm – överfallslarm. Hur fungerar dessa och hur har jag nytta av dem ?
 • Kameraövervakning i offentlig miljö samt på den egna arbetsplatsen
 • Hur agerar jag vid ett brandlarm ?
 • Vilka släckartyper finns och hur fungerar dessa ?
 • Hur ser ansvarsfrågan ut vid en brand på ex arbetsplatsen ?
 • Yttre miljön. Parkeringar etc.
 • Riskanalys vad är det ?
 • Säkerhetskultur vad är det ?
 • Arbetsmiljölagen vad är det ?
 • Rutiner vad är det ?
 • Nödvärn vad är det ?
 • Våld i nödsituationer
 • Konflikthantering
 • Framtoning och kroppsspråk
 • Terrorism och hur man agerar vid misstanke

Pris efter förfrågan

Utbildningsakademin Skåne

Utbildningsakademin ägnar sig åt spetskompetens inom undervisning och lärande samt att utveckla medarbetare inom många discipliner med målsättning att detta skall göra skillnad nationellt.

 • Nationell fokus – Våra elever kommer från hela landet
 • Vi uppmuntrar lärande och tillväxt – Vi skapar kunskap
 • Människor inte vinstsyfte – Utbildning är en rättighet inte ett privilegium

UTBILDNINGAR

Utbildningen är till för Dig som vill söka arbete inom bevakningsbranschen. Vi utbildar Dig i det grundläggande inom yrket såväl teoretiskt som praktiskt. Under fliken utbildningar kan Du läsa vad som ingår i utbildningen.

Utbildningen i fastighetsjour vänder sig i första hand till Dig som tjänstgör i ett bevakningsföretag och där skall utföra fastighetsjoursärenden som en del i ditt arbete. Under fliken fastighetsjour kan du läsa vad som ingår i utbildningen.

Utbildningen i hot och våld vänder sig i huvudsak till personer som arbetar i utsatt miljö där risken för såväl verbalt som fysiskt hot kan förekomma. Under fliken Hot och våld kan Du läsa vad som ingår i utbildningen.

Utbildningen är till för alla som utför arbeten på och i anslutning till spårbunden miljö. Utbildningen kommer att kunna bokas under hösten 2020.

Utbildningen vänder sig till alla som i sitt arbete kommer i kontakt med inbrottslarmanläggningar , brandlarmsanläggningar , passagekontrollanläggningar mm. Under fliken inbrottslarm brandlarm kan Du läsa vad som ingår i utbildningen.

Utbildningen vänder sig till Dig som skall kunna genomföra enklare insatser i el utrustningen på arbetsplatserna eller i ditt arbete med fastighetsjour etc. Under fliken El lära kan Du läsa vad som ingår i utbildningen.

Utbildningen vänder sig i huvudsak till Dig som skall medverka vid en utrymning av ex. en galleria , varuhus etc. Under fliken teoretisk utrymningsutbildning kan Du läsa vad som ingår i utbildningen.

Utbildningen vänder sig i huvudsak till Dig som i ditt arbete kan utfärda kontrollavgifter på privat mark. Under fliken parkeringsövervakning tomtmark kan Du läsa vad som ingår i utbildningen.

Kontakta Utbildningsakademin Skåne AB

Det går också bra att ringa oss på +46 79 334 58 60

.