Vi utbildar inom de flesta branscher och erbjuder ett brett utbud av hög kvalitet på undervisning och lärande.

FASTIGHETSJOUR

Som väktare kan Du vara en av dem som skickas ut för att åtgärda problem i hyresfastigheter eller på företag efter att ordinarie befattningshavare gått hem för kvällen eller helgen. Du måste då vara lite allkunnig för att kunna åtgärda enklare fel och för den skull måste du veta vad du får göra och hur du skall göra.

I utbildningen beskriver vi de vanligaste situationerna som du kan ställas inför och hur du skall åtgärda dessa.

 • Hur man skyddstäcker fönster och dörrar efter inbrott eller skadegörelse.
 • Hur man felsöker en strömlös fastighet
 • Hur man åtgärdar utströmmande vatten i en fastighet
 • Hur man åtgärdar kalla element genom luftning och termostatåtgärd
 • Hur man åtgärdar läckande element
 • Enklaste sättet att häva ett stop i vask eller toalett
 • Felsökning av inbrottslarmssystem
 • Felsökning av brandindikeringssystem
 • Felsökning av CCTV system
 • Hur göra vid behov av extern entreprenör

Pris: 4800:- inkl moms

Utbildningsakademin Skåne

Utbildningsakademin ägnar sig åt spetskompetens inom undervisning och lärande samt att utveckla medarbetare inom många discipliner med målsättning att detta skall göra skillnad nationellt.

 • Nationell fokus – Våra elever kommer från hela landet
 • Vi uppmuntrar lärande och tillväxt – Vi skapar kunskap
 • Människor inte vinstsyfte – Utbildning är en rättighet inte ett privilegium

UTBILDNINGAR

Utbildningen är till för Dig som vill söka arbete inom bevakningsbranschen. Vi utbildar Dig i det grundläggande inom yrket såväl teoretiskt som praktiskt. Under fliken utbildningar kan Du läsa vad som ingår i utbildningen.

Utbildningen i fastighetsjour vänder sig i första hand till Dig som tjänstgör i ett bevakningsföretag och där skall utföra fastighetsjoursärenden som en del i ditt arbete. Under fliken fastighetsjour kan du läsa vad som ingår i utbildningen.

Utbildningen i hot och våld vänder sig i huvudsak till personer som arbetar i utsatt miljö där risken för såväl verbalt som fysiskt hot kan förekomma. Under fliken Hot och våld kan Du läsa vad som ingår i utbildningen.

Utbildningen är till för alla som utför arbeten på och i anslutning till spårbunden miljö. Utbildningen kommer att kunna bokas under hösten 2020.

Utbildningen vänder sig till alla som i sitt arbete kommer i kontakt med inbrottslarmanläggningar , brandlarmsanläggningar , passagekontrollanläggningar mm. Under fliken inbrottslarm brandlarm kan Du läsa vad som ingår i utbildningen.

Utbildningen vänder sig till Dig som skall kunna genomföra enklare insatser i el utrustningen på arbetsplatserna eller i ditt arbete med fastighetsjour etc. Under fliken El lära kan Du läsa vad som ingår i utbildningen.

Utbildningen vänder sig i huvudsak till Dig som skall medverka vid en utrymning av ex. en galleria , varuhus etc. Under fliken teoretisk utrymningsutbildning kan Du läsa vad som ingår i utbildningen.

Utbildningen vänder sig i huvudsak till Dig som i ditt arbete kan utfärda kontrollavgifter på privat mark. Under fliken parkeringsövervakning tomtmark kan Du läsa vad som ingår i utbildningen.

Kontakta Utbildningsakademin Skåne AB

Det går också bra att ringa oss på +46 79 334 58 60

.