Vi utbildar inom de flesta branscher och erbjuder ett brett utbud av hög kvalitet på undervisning och lärande.

EL LÄRA

Som väktare kan Du bli utringd till en fastighet som är strömlös. Du måste då veta vad Du får göra och hur Du skall göra.

I utbildningen kommer vi att gå igenom följande :

 • Säkerhetsbestämmelser
 • Vad får jag göra som väktare när jag kommer ut ?
 • Vilka verktyg använder jag och hur ?
 • Olika typer av säkringsskåp  , märkning och styrka på säkringarna
 • Jordfelsbrytare , vad är det ?
 • Vad är de vanligaste felen om det är strömlöst ?
 • Hur tänker jag och hur felsöker jag logiskt för att hitta varför det är strömlöst ?
 • Hur kan jag enklast kontrollera om en glödlampa är trasig ?
 • Hur kan jag enklast kontrollera om en säkring är trasig ?
 • Hur felsöker jag om jordfelsbrytaren löst ut ?
 • Praktiska övningar
 • Rapportering till uppdragsgivare

Pris efter förfrågan

Utbildningsakademin Skåne

Utbildningsakademin ägnar sig åt spetskompetens inom undervisning och lärande samt att utveckla medarbetare inom många discipliner med målsättning att detta skall göra skillnad nationellt.

 • Nationell fokus – Våra elever kommer från hela landet
 • Vi uppmuntrar lärande och tillväxt – Vi skapar kunskap
 • Människor inte vinstsyfte – Utbildning är en rättighet inte ett privilegium

UTBILDNINGAR

Utbildningen är till för Dig som vill söka arbete inom bevakningsbranschen. Vi utbildar Dig i det grundläggande inom yrket såväl teoretiskt som praktiskt. Under fliken utbildningar kan Du läsa vad som ingår i utbildningen.

Utbildningen i fastighetsjour vänder sig i första hand till Dig som tjänstgör i ett bevakningsföretag och där skall utföra fastighetsjoursärenden som en del i ditt arbete. Under fliken fastighetsjour kan du läsa vad som ingår i utbildningen.

Utbildningen i hot och våld vänder sig i huvudsak till personer som arbetar i utsatt miljö där risken för såväl verbalt som fysiskt hot kan förekomma. Under fliken Hot och våld kan Du läsa vad som ingår i utbildningen.

Utbildningen är till för alla som utför arbeten på och i anslutning till spårbunden miljö. Utbildningen kommer att kunna bokas under hösten 2020.

Utbildningen vänder sig till alla som i sitt arbete kommer i kontakt med inbrottslarmanläggningar , brandlarmsanläggningar , passagekontrollanläggningar mm. Under fliken inbrottslarm brandlarm kan Du läsa vad som ingår i utbildningen.

Utbildningen vänder sig till Dig som skall kunna genomföra enklare insatser i el utrustningen på arbetsplatserna eller i ditt arbete med fastighetsjour etc. Under fliken El lära kan Du läsa vad som ingår i utbildningen.

Utbildningen vänder sig i huvudsak till Dig som skall medverka vid en utrymning av ex. en galleria , varuhus etc. Under fliken teoretisk utrymningsutbildning kan Du läsa vad som ingår i utbildningen.

Utbildningen vänder sig i huvudsak till Dig som i ditt arbete kan utfärda kontrollavgifter på privat mark. Under fliken parkeringsövervakning tomtmark kan Du läsa vad som ingår i utbildningen.

Kontakta Utbildningsakademin Skåne AB

Det går också bra att ringa oss på +46 79 334 58 60

.