Projektbeskrivning

TEORETISK UTRYMNINGSUTBILDNING

Målsättningen med utrymningsutbildningen är att man skall vara medveten om vad som kan generera en utrymning , hur denna skall gå till och hur man i efterhand skall reflektera och ta tillvara kunskapen.

I utbildningen går vi igenom följande :

Behövs utrymningsövningar ?
Utrymningar – Varför ?
Vad är det som kan generera en utrymning ?
Hur ser ansvarsfrågorna ut ?
Hur kan man förbereda sig ?
Vad göra ? Hur göra ? Vem göra ?
Bombhot . Hur agera ?
Hotfull person. Hur agera ?
Brandtillbud. Hur agera ?
Att möta upp räddningstjänst, Polis mfl.
Rapportskrivning.

Utbildningsakademin Skåne

Utbildningsakademin ägnar sig åt spetskompetens inom undervisning och lärande samt att utveckla medarbetare inom många discipliner med målsättning att detta skall göra skillnad nationellt.

  • Nationell fokus – Våra elever kommer från hela landet

  • Vi uppmuntrar lärande och tillväxt – Vi skapar kunskap
  • Människor inte vinstsyfte – Utbildning är en rättighet inte ett privilegium

Kontakta oss