Projektbeskrivning

VÄKTARGRUNDUTBILDNING VU 1

Väktargrundutbildningen syftar till att Du som väktare skall få en så heltäckande utbildning som möjligt. Detta innebär att du inte skall gå de traditionella 9 dagarna utan 11 dagar. Varför lägger vi då till ytterligare två dagar ? Jo , att komma ut på fältet utan att ha så mycket praktisk kunskap som möjligt gör att du många gånger kommer att stå inför problem som lätt skulle kunna lösas med rätt kunskap. Den kommer du att få av oss och till samma pris som traditionell utbildning. Detta kommer att göra att du blir mer attraktiv för väktarbolagen. Vad är det då som ingår i vår väktargrund-utbildning ? Jo följande :

Bevakningsföretagens regler för att få bedriva verksamheten
Bevakningsjuridik
Arbetsmiljö samt information om facklig verksamhet
Bevakningstjänst
Etik och moral i bevakningstjänst
Olaga diskriminering och beteende i yrkesrollen
Bevakningens tekniska hjälpmedel
Akutsjukvård samt brandinformation
Självskydd samt konflikthantering. Här ingår även information om handfängsel.

OVANSTÅENDE INNEFATTAR CA 90 TIMMAR under 9 dagar
UTÖKAD KURSTID INNEFATTAR CA 16 TIMMAR UNDER 2 DAGAR
Inbrottslarm , brandlarm , Passerkontroll , CCTV. Teoretisk genomgång , uppbyggnader , funktioner , felsökning mm. Praktiska övningar.

Fastighetsjoursärenden. Teoretisk genomgång. Vad kan du ställas inför ? Hur skall du felsöka , vad får du och vad kan du göra ? VVS och El-lära. Praktiska övningar.

Parkeringsövervakning. Parkeringsövervakning på tomtmark. Hur gör man ? Hur fungerar de tekniska hjälpmedlen. Skyltning. Vad händer efter att du utfärdat kontrollavgiften ?

Vi avslutar med ett kompetensprov.

Utbildningsakademin Skåne

Utbildningsakademin ägnar sig åt spetskompetens inom undervisning och lärande samt att utveckla medarbetare inom många discipliner med målsättning att detta skall göra skillnad nationellt.

  • Nationell fokus – Våra elever kommer från hela landet

  • Vi uppmuntrar lärande och tillväxt – Vi skapar kunskap
  • Människor inte vinstsyfte – Utbildning är en rättighet inte ett privilegium

Kontakta oss