Projektbeskrivning

PARKERINGSÖVERVAKNING TOMTMARK

Parkeringsövervakning på tomtmark skiljer sig från övervakning på gatumark.
Tomtmark innebär konkret att Du som väktare kan utfärda en så kallad kontrollavgift.

I utbildningen går vi igenom följande :

Vad är en kontrollavgift ?
Skyltning
Markering i marken
Handikapplatser
Skrotbilar
Tillstånd
P-skiva
Hur utfärda kontrollavgift ?
Hojab
Vad händer sedan ?

Utbildningsakademin Skåne

Utbildningsakademin ägnar sig åt spetskompetens inom undervisning och lärande samt att utveckla medarbetare inom många discipliner med målsättning att detta skall göra skillnad nationellt.

  • Nationell fokus – Våra elever kommer från hela landet

  • Vi uppmuntrar lärande och tillväxt – Vi skapar kunskap
  • Människor inte vinstsyfte – Utbildning är en rättighet inte ett privilegium

Kontakta oss