Projektbeskrivning

Finansiering

Hos oss har Du som privatperson möjlighet att via Svea Ekonomi finansiera Din utbildning så att det
inte blir så betungande. När Du genomgår väktarutbildning kommer Du också att kunna finansiera
det som vi kallar startpaket och som innefattar en stor del av den material som Du kommer att
behöva i tjänsten. Du kommer då att ha Din egen material då Du tjänstgör och det är alltid lite
roligare än att kanske behöva använda begagnad saker.
Förutom startpaketen kommer Du också att ha möjlighet att ta del av och finansiera i princip all den
material som finns att tillgå för väktare och ordningsvakter. Allt detta till rabatterade priser för Dig
som går utbildning hos oss.

Utbildningsakademin Skåne

Utbildningsakademin ägnar sig åt spetskompetens inom undervisning och lärande samt att utveckla medarbetare inom många discipliner med målsättning att detta skall göra skillnad nationellt.

  • Nationell fokus – Våra elever kommer från hela landet

  • Vi uppmuntrar lärande och tillväxt – Vi skapar kunskap
  • Människor inte vinstsyfte – Utbildning är en rättighet inte ett privilegium

Kontakta oss