Vi utbildar inom de flesta branscher och erbjuder ett brett utbud av hög kvalitet på undervisning och lärande.

VI VARVAR TEORI MED PRAKTIK
Under Din studietid kommer vi att varva teoretiska lektioner med praktik. Många gånger väger den teoretiska delen långt över den praktiska. Vi försöker ha en dynamik i detta så att Du skall känna att när Du kommer ut på fältet så har Du den mesta praktiska delen med i bagaget.

Läs mer

FINANSIERA DIN UTBILDNING
Att investera i en utbildning är inte utkastade pengar. Tvärt om så stärker det Dina möjligheter att enklare komma in på arbetsmarknaden. Men att betala för en utbildning rakt av med de pengar man har till förfogande kanske inte alla gånger är så lätt. Vi har därför skapat en möjlighet att via vårt finansbolag låta Dig göra en inbetalning månadsvis tills Din skuld är reglerad. Inte nog med att Du kan få Din utbildning finansierad , Du kan också få hela eller delar av den utrustning som en väktare är i behov av inkluderad i detta. Mer om detta under fliken Finansiering.

Läs mer

VÄGEN TILL ATT BLI VÄKTARE
Som redan anställd i ett bevakningsföretag skickas Du på utbildning i deras regi. Men då skall Du ha lyckats komma in och bli godkänd för anställning. Detta sker oftast en gång om året och det är då bolagen behöver fylla på sina förråd med behovspersonal inför sommarsemester mm. Vill eller kan Du inte vänta så finns det en annan väg att gå. Du kan själv finansiera din utbildning. Detta skall då inte ses som en kostnad utan som en investering för framtiden. Du blir mer attraktiv som arbetssökande om du har en gedigen kunskap med dig i bagaget. Efter ansökan och efter godkännande kommer Du att genomgå en 11 dagar lång utbildning. Efter denna och efter godkänt resultat kan du söka till ett bevakningsföretag. Vi kommer här att vara behjälpliga då vi har gedigna kontakter i branschen.

Om du då blir anställd i ett företag kommer du först att genomföra en 160 timmar lång praktisk utbildning och lära på fältet tillsammans med en erfaren väktare. Under denna tid har du betalt enligt kollektivavtal . Fungera detta bra och företaget är nöjd med Dig kommer du att skickas på Väktargrundutbildning 2 , VU 2 i deras regi. Efter genomförd och godkänd VU 2 är du färdig väktare och kan börja tjänstgöra i denna funktion. Detta var lite kort om hur man kan bli väktare.

Läs mer

Utbildningsakademin Skåne

Utbildningsakademin ägnar sig åt spetskompetens inom undervisning och lärande samt att utveckla medarbetare inom många discipliner med målsättning att detta skall göra skillnad nationellt.

  • Nationell fokus – Våra elever kommer från hela landet
  • Vi uppmuntrar lärande och tillväxt – Vi skapar kunskap
  • Människor inte vinstsyfte – Utbildning är en rättighet inte ett privilegium

UTBILDNINGAR

Utbildningen är till för Dig som vill söka arbete inom bevakningsbranschen. Vi utbildar Dig i det grundläggande inom yrket såväl teoretiskt som praktiskt. Under fliken utbildningar kan Du läsa vad som ingår i utbildningen.

Utbildningen i fastighetsjour vänder sig i första hand till Dig som tjänstgör i ett bevakningsföretag och där skall utföra fastighetsjoursärenden som en del i ditt arbete. Under fliken fastighetsjour kan du läsa vad som ingår i utbildningen.

Utbildningen i hot och våld vänder sig i huvudsak till personer som arbetar i utsatt miljö där risken för såväl verbalt som fysiskt hot kan förekomma. Under fliken Hot och våld kan Du läsa vad som ingår i utbildningen.

Utbildningen är till för alla som utför arbeten på och i anslutning till spårbunden miljö. Utbildningen kommer att kunna bokas under hösten 2020.

Utbildningen vänder sig till alla som i sitt arbete kommer i kontakt med inbrottslarmanläggningar , brandlarmsanläggningar , passagekontrollanläggningar mm. Under fliken inbrottslarm brandlarm kan Du läsa vad som ingår i utbildningen.

Utbildningen vänder sig till Dig som skall kunna genomföra enklare insatser i el utrustningen på arbetsplatserna eller i ditt arbete med fastighetsjour etc. Under fliken El lära kan Du läsa vad som ingår i utbildningen.

Utbildningen vänder sig i huvudsak till Dig som skall medverka vid en utrymning av ex. en galleria , varuhus etc. Under fliken teoretisk utrymningsutbildning kan Du läsa vad som ingår i utbildningen.

Utbildningen vänder sig i huvudsak till Dig som i ditt arbete kan utfärda kontrollavgifter på privat mark. Under fliken parkeringsövervakning tomtmark kan Du läsa vad som ingår i utbildningen.

Kontakta Utbildningsakademin Skåne AB

Det går också bra att ringa oss på +46 79 334 58 60

.